Kontakta oss

Vill du att vi kontaktar dig?

Vänlig ange ditt telefonnummer eller din e-post
Vänlig beskriv ditt ärende
integritetspolicy

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för MiniMaria Södra Älvsborg

Minimaria Södra Älvsborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur MiniMaria Södra Älvsborg uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från MiniMaria Södra Älvsborg som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa problem att nå allt innehåll via tangetbordsnavigation.
 • Visst innehåll frångår fokusordning.
 • Samtliga länkar håller inte samma tydlighet.
 • Allt innehåll går inte att navigera till på två sätt.
 • Rubrik hierarki används inte fullt ut.
 • Vissa ledtexter saknas.
 • Vissa komponenter saknas.
 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa kontrastfärger är bristfälliga.
 • Visst innehåll frångår fokusordning.
 • Samtliga länkar håller inte samma tydlighet.
 • Allt innehåll går inte att navigera till på två sätt.
 • Rubrik hierarki används inte fullt ut.
 • Vissa ledtexter saknas.
 • Vissa komponenter saknas.
 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Svårigheter att urskilja information
 • Vissa ledtexter saknas.
 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa problem att nå allt innehåll via tangetbordsnavigation.
 • Visst innehåll frångår fokusordning.
 • Samtliga länkar håller inte samma tydlighet.
 • Allt innehåll går inte att navigera till på två sätt.
 • Rubrik hierarki används inte fullt ut.
 • Vissa ledtexter saknas.
 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa ledtexter saknas.
 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med känslighet för flimmer

 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Visst innehåll frångår fokusordning.
 • Samtliga länkar håller inte samma tydlighet.
 • Allt innehåll går inte att navigera till på två sätt.
 • Rubrik hierarki används inte fullt ut.
 • Vissa ledtexter saknas.
 • Vissa statusmeddelanden saknas.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem
senast den 31 december 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av MiniMaria Södra Älvsborg.

Senaste bedömningen gjordes den 18 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 februari 2021.